Alle koningshuizen van Europa
Alhier mijn verzameling portretten van vorstelijke personen.
Opmerkingen en vooral aanvullende foto's zijn zeer welkom. Zoek de betreffende persoon op en klik de knop "email".
Willem I Frederik
van Oranje Nassau

*1772-†1843
Wilhelmina Frederika
van Pruisen

*1774-†1837
Willem II Frederik George
van Oranje Nassau

*1792-†1849
Jane
Smith

*1806-†1854
Amedeo George Louis
Trossarello

*1829-†1903
Amedeo George Louis Trossarello
1829 geb. te Brussel [België]
particulier ondersecretaris van Willem III Alexander Paul van Oranje Nassau
74 jaar: 1903 ovl.
Op naam zoeken
achternaam

voornaam


Korte biografie
Uitgebreid
Zie ook: homealias
Opgesteld met het
stamboomprogramma
GensDataPro